Ortho-keratologie

’s nachts lenzen dragen, overdag goed zien…

Ortho-keratologie is een inmiddels ingeburgerde modaliteit voor het lens dragen. Een grote groep van dragers ziet de voordelen van het dragen van lenzen tijdens het slapen om overdag zonder bril of lenzen goed te kunnen zien.

Microlens® vertegenwoordigt voor Nederland de wereldleider op dit gebied: Paragon®Het CRT® systeem(Corneal Refractive Therapy) van Paragon® is niet alleen het eerste systeem op dit gebied geweest, maar heeft zich ook doorontwikkeld tot wereldstandaard.